donderdag 28 juni 2007

Negen ankers van Schein: een test

Waar wij in onze boekenserie zes drijfveren voor werk uitwerken, hanteert Schein een indeling van negen, die hij carrièreankers noemt: rijkdom, normen en waarden, creativiteit, onafhankelijkheid, zekerheid, macht, ergens goed in zijn, sociale contacten en status.

Op de website 123test vind je een testje dat je een beeld geeft van welke van deze drijfveren voor jou het meest van belang zijn. In de test maak je steeds een keuze tussen twee activiteiten, waarden en eigenschappen.

zaterdag 23 juni 2007

Een idee... en dan?

Elena Simons in next.guide van juni 2007 over 'geluk op het werk': "De eerste projecten deed ik zelf - en dat was zwaar. Het moment van de ingeving was leuk, maar daarna moest ik er voor zorgen dat alles echt gebeurde en het was altijd veel meer werk dan ik dacht. Op het laatst wilde ik dan alleen nog maar dat het weer voorbij was." In het interview vertelt Elena over een typisch dilemma van creatieve mensen, een dilemma waarover we ook schrijven in 'Ik ga voor creativiteit', namelijk dat ze heel veel ideeën hebben, maar niet altijd over de 'drive' of capaciteiten beschikken die ideeën ook uit te werken. Tip: focus je op het ideeën genereren en zoek samenwerking voor de uitwerking... of verkoop je idee!

woensdag 20 juni 2007

vrijdag 1 juni 2007

Nieuwe serie boeken Volkskrant Banen

Voor de meesten van ons is het bijna zomervakantie... tijd om even gas terug te nemen en los te laten. Zo'n 'time out' uit het drukke, dagelijkse leven geeft je ook de gelegenheid tot reflectie, bijvoorbeeld op je loopbaan. Genietend van de rust komen dan misschien vragen in je op als:

- Inspireert mijn huidige werk me nog wel?
- Past die baan nog wel bij wie ik nu ben?
- Waar loop ik nou echt warm voor?

Inspiratie en 'food for thought' bij deze vragen vind je wellicht in 'Ik ga voor werk dat me raakt' en 'Ik ga voor creativiteit', de eerste twee van een serie boeken van Volkskrant Banen en het Spectrum die je uitdagen je loopbaan in eigen hand te nemen. Als mede-auteur van deze boeken wil ik deze titels graag van harte bij je aanbevelen. Bijvoorbeeld als vak(antie)literatuur...

De serie is gebaseerd op zes motieven: verbondenheid, creativiteit, ambitie, autonomie, uitdaging en zingeving. Ze vormen voor veel mensen de basis voor de wijze waarop ze in hun werk staan. In elk boek komt 1 motief uitgebreid aan bod, onder andere aan de hand van zeven interviews mensen met verschillende banen. Ze vertellen hoe hun basismotivatie tot uiting komt in hun werk en stellen je prikkelende vragen over hoe jij in je werk staat. Laat je erdoor verrassen.

Betrokkenheid
Wil jij volledig opgaan in je werk? Ben je steeds weer op zoek naar verbondenheid met mensen die je tegenkomt in je werk? Voel je je verbonden met je organisatie of het product dat je maakt? Dan ben jij iemand die gaat voor werk dat je raakt. Ontdek dan in 'Ik ga voor werk dat me raakt' welke waarden belangrijk voor je zijn, zodat je met plezier, gemotiveerd en geïnspireerd je talenten kunt inzetten voor het werk dat je doet.

Creativiteit
Bewandel je graag onbetreden paden? Geniet je ervan originele oplossingen te bedenken? Wil je de wereld verrassen met jouw ideeën? Dan ben jij iemand die gaat voor creativiteit in je werk. Ontdek dan in 'Ik ga voor creativiteit' welke waarden belangrijk voor je zijn, zodat je met plezier, gemotiveerd en geïnspireerd je talenten kunt inzetten voor het werk dat je doet.